Algemene voorwaarden

Volg je coaching of yogalessen bij Jamila Schalken (Jamila - Coach voor moeders) dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden:

De cursist neemt deel aan coaching vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van het pakket. Wanneer de cursist zich aanmeldt gaat zij akkoord met de algemene voorwaarden en zullen de gesprekken binnen 

 

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. De begeleiding is niet medisch en hier dus ook niet aansprakelijk voor.

Jamila Schalken (Jamila - coach voor moeders) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Jamila Schalken (Jamila - coach voor moeders) kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente/coach stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Jamila Schalken (Jamila - coach voor moeders) behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

 

Trajecten

De cursist koopt een traject/training/cursus waarmee zij kan deelnemen aan de gesprekken via www.jamilaschalken.nl/inschrijven of teachable via gestuurde link. Daarvoor ontvangt de cursist een account en inlogcode. De trajecten/training wordt afgesloten en de gesprekken welke opgenomen dienen te worden in de daarop volgende 6 maanden.

Een gesprekken zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de gesprekken.

Gemiste gesprekken kunnen worden ingehaald binnen de duur van de training/trajecten. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de gesprekken. 

Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.

 

Afmelden lessen

Indien de cursist verhinderd is, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les, kan hij/zij via de Momoyoga app of account de les annuleren.  Mits er op tijd is geannuleerd, wordt de les weer bijgeschreven op de strippenkaart. Bij een te late afmelding wordt de les afgeschreven van de strippenkaart.

Bij annulering binnen 48 dagen voor aanvang van individuele (privé) lessen, workshops, ME-time dagen en/of trainingen, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Daarbuiten wordt er niks in rekening gebracht.

 

Bedrijfsyoga

Voor bedrijfsyoga geldt: annulering van een les dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden.
 Annuleringen binnen die 48 uur zullen volledig in rekening worden gebracht.

 

Betaling en opzegging

Een strippenkaart wordt aangeschaft via de tool momoyoga en direct via Ideal afgerekend. Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart of betaalde les. 

Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de strippenkaart, volgt er geen restitutie van het lesgeld tenzij in overleg anders overeengekomen. 

Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeengekomen worden.

 

Feestdagen, vakantie en annulering lessen

Op Nationale feestdagen is Jamila Schalken (Balance body & mind, by Jess gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail. Yogalessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart.

De vakantie weken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail. Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd.

 

Ziekte of blessures

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Jamila Schalken (Balance body & mind, by Jess.

Is de cursist nog niet in staat om de les te volgen dan wordt de strippenkaart, in overleg, stil gelegd. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vaste plek in de les wordt nog 1 kalendermaand onbetaald gereserveerd voor de cursist. Na deze stopmaand gaat het strippenkaart automatisch altijd weer lopen tenzij de cursist officieel zijn strippenkaart opzegt.

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docente/coach kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente/coach kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente/coach onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Neem je medicatie en merk je vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

 

Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente/coach. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

 

Wijziging lesrooster en/of prijzen

Jamila Schalken (Balance body & mind, by Jess behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.

Jamila Schalken (Balance body & mind, by Jess behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

 

Sociaal

Aangeraden wordt om tien minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente/coach als de medecursisten. Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit.

 

Foto’s

Foto’s die tijdens de lessen, workshops, yogaretreat of ME-time dagen worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Jamila Schalken (Balance body & mind, by Jess en diverse Social mediakanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.

 

Wijzigingen

Jamila Schalken (Balance body & mind, by Jess behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

 

Balance body & mind 

Amstel 87 sous

1018 EK Amsterdam

KvK: 68417845